top of page
biotechnology sector

Biotekniikan edistämistä Suomessa vuodesta 1997

Suomen Bioteollisuus ry FIB on biotekniikan toimialayhdistys Suomessa. Se on yksityinen, itsenäinen ja voittoa tavoittelematon järjestö.

Jäsenyritykset edustavat kaikkia biotieteen aloja terveydenhoidosta elintarvikkeisiin ja biomateriaaleihin.

​Biotechnology is one of the fastest growing industries in the world offering revolutionary solutions to some of the most pressing challenges of our time.

Biotekniikka on yksi nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista maailmassa, joka tarjoaa ratkaisuja aikamme vaikeimpiin haasteisiin.

1.55

biljoonaa USD

Globaalien bioteknologiamarkkinoiden arvoksi arvioitiin 1,55 biljoonaa dollaria vuonna 2023.

13.96

%

CAGR 2024-2030

Ennustettu vuosikasvu (CAGR) on 13,96 % vuosina 2024–2030.

Bioteollisuus ry osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin teknologiaohjelmiin biotekniikan uusien osa-alueiden kaupallistamiseksi ja edistämiseksi.

Teknologiaintensiivisenä toimialana monet biotekniikan kysymykset koskevat kansainvälistä tutkimusta ja teknologista kehitystä. Suomen Bioteollisuus on vuonna 1996 perustetun eurooppalaisen bioteknologiateollisuuden edistämiseksi perustetun EuropaBion (European Association for Biotechnology) jäsen. Olemme myös yhdysvaltalaisen BIO (Biotechnology Industry Organisation).

Finnish Bioindustries participates - EuropaBio
​The biotechnology sector is one of the most innovative industries in the European Union EU, with almost 7,300 patent applications. Finnish companies have a vital role in this developments.

Bioteknologia-ala on yksi Euroopan unionin EU:n innovatiivisimmista teollisuudenaloista, ja sillä on lähes 7 300 patenttihakemusta.
Suomalaisilla yrityksillä on tässä kehityksessä keskeinen rooli.

823,5

USD miljardia

Globaalien bioteknologiamarkkinoiden arvoksi arvioitiin 823,5 miljardia dollaria vuonna 2021.

9.4

%

CAGR 2022-2030

Ennustettu vuosikasvu (CAGR) on 9,4 % vuosina 2022–2030.

Tilaa uutiskirje

Lisätietoja

Alexandra Peth, Managing Director Finnish Bioindustries FIB
Alexandra Peth

Toimitusjohtaja
Suomen Bioteollisuus FIB

Eteläranta 10, 00131 Helsinki

Yhtiön hallitus

Sitoutumalla huippuosaamiseen, innovaatioihin ja hyvään hallintotapaan, hallituksellamme on keskeinen rooli ohjattaessa Suomen Bioteollisuus ry:tä kohti kestävää kasvua ja menestystä.

Maarit Merla
Maarit Merla

Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy

Puheenjohtaja
Mari Björkman
Mari Björkman

Helsinki Innovation Services (HIS)

Marco Hautalahti
Marco Hautalahti

Finnish Biobank Cooperative FINBB

Kaisa Helminen
Kaisa Helminen

Aiforia Technologies Oy

Tarja Hirvensalo
Tarja Hirvensalo

Medix Biochemica Oy

Lotte Bruns
Lotte Bruns

Orion Oyj

Antti Nieminen
Antti Nieminen

Biovian Oy

Lasse Leino
Lasse Leino

DelSiTech Oy

Sara Kangaspeska
Sara Kangaspeska

Innovestor Life Science Oy

Pekka Kekki
Pekka Kekki

Roal Oy

bottom of page