top of page
Biotech Stories, News & Events

Lisää uutisia

BioFinland-palkinto myönnetään vuonna 2024 FinVector Oy:lle 
11/04/24
BioFinland-palkinto myönnetään vuonna 2024 FinVector Oy:lle 
Kestävä biotalous edellyttää panostuksia myös biotekniikkaan
19/03/24
Kestävä biotalous edellyttää panostuksia myös biotekniikkaan
Suomalaisyhtiö Tenboron kehittää mullistavaa syöpähoitoa
06/03/24
Suomalaisyhtiö Tenboron kehittää mullistavaa syöpähoitoa
Biovian ja 3P Biopharmaceuticals yhdistävät voimansa ja perustavat 3PBIOVIANin (2)
01/02/24
Biovian ja 3P Biopharmaceuticals yhdistävät voimansa ja perustavat 3PBIOVIANin (2)

Tekoälyllä parempia biohajoavia muoveja

Fossiilipohjaiset muovit ovat olennainen osa elämäämme. Erityyppisiä muoveja eri ominaisuuksilla on olemassa tuhansia ja on selvää, että nykyajan yhteiskunnassa emme tulisi toimeen ilman monia niistä. Muovien aiheuttama ympäristökuormitus on kuitenkin kasvanut niin valtavaksi ongelmaksi, että sen selättäminen edellyttää  uusia ratkaisuja. Muovit, jotka eivät pitkienkään aikojen kuluessa hajoa luonnossa saastuttavat meriä aiheuttaen vakavia haittoja meriekosysteemeille. Ongelman ratkaisemiseksi tutkijat ympäri maailman kehittävät kestäviä vaihtoehtoja perinteisille muoveille.Yksi lupaava tapa tehdä biopohjaisia muoveja on tuottaa niitä uusiutuvien raaka-aineiden ja mikrobien avulla. Mikrobituotanto mahdollistaa sivuvirtojen käytön muovien raaka-aineena eikä siten lisää luonnonvarojen käyttöä.VTT:n Tutkija Tuula Tenkanen, Centre for Young Synbio Scientist -tutkimusyhteisössä työskentelee parantaakseen mikrobeilla tuotettujen muovien ominaisuuksia."Perinteiset muovit eivät ole biohajoavia, mikä tarkoittaa, että ne ympäristöön päästessään kerääntyvät ja aiheuttavat ongelmia kuten merieläinten kuolemia", Tenkanen selittää. "Siksi tarvitsemme uusia vaihtoehtoja, joilla olisi samankaltaiset ominaisuudet, mutta jotka olisivat biohajoavia, ja tavoitteenamme on parantaa tätä osa-aluetta."

Tenkanen käyttää synteettistä biologiaa kehittääkseen biohajoavia polymeerejä, joita kutsutaan polyhydroksialkanoaateiksi (PHA). PHA: t voivat koostua monista erilaisista monomeereistä, ja tämä koostumus määrittää niiden ominaisuudet. Käyttämällä erilaisia monomeerejä tutkijat voivat kehittää muoveja, joilla on laaja valikoima erilaisia ominaisuuksia, kuten elastisuus tai jäykkyys.


Kun PHA -muovien ominaisuuksia muokataan halutunlaisiksi,  yksi suurimmista haasteista on tehokas ja tarkka biosynteesi. Tässä tehtävässä tarvitaan synteettisen biologian välineitä. Tenkanen ja hänen tiiminsä suunnittelevat uusia entsyymejä PHA: n synteesiin. Työ vaatii valtavaa dataa, jonka käsittelemiseen Tenkanen käyttää tekoälyä.


Tenkasen lopullinen tavoite on luoda biomuoveja, joilla on samankaltaiset ominaisuudet kuin perinteisillä muoveilla, mutta lisäetuna biohajoavuus. Hän näkee tutkimuksensa myös mahdollisuutena tutkia tekoälyn ja entsyymisuunnittelun yhtymäkohtia. Kaiken kaikkiaan synteettinen biologia tarjoaa tutkijoille uusia työkaluja vihreän siirtymän kiihdyttämiseksi.


"Meidän on löydettävä tapoja korvata fossiilipohjainen kemia", hän sanoo. "Ja mielestäni synteettisellä biologialla on siinä hyvin tärkeä rooli."

Commenti