top of page
Biotech Stories, News & Events

Lisää uutisia

Bioteknologia -  kestävän biotalouden mahdollistaja
17/06/24
Bioteknologia - kestävän biotalouden mahdollistaja
DelSiTechille merkittävä lisenssisopimus globaalin lääkeyhtiön kanssa
23/05/24
DelSiTechille merkittävä lisenssisopimus globaalin lääkeyhtiön kanssa
Ruokaa mikrobien avulla, biotekniikan seuraava aalto
09/05/24
Ruokaa mikrobien avulla, biotekniikan seuraava aalto
Apua lääkeinnovaatioiden kuolemanlaaksoon
16/04/24
Apua lääkeinnovaatioiden kuolemanlaaksoon

Bioteknologia - kestävän biotalouden mahdollistaja

EU-komissio ilmoitti hiljattain kohdennetuista toimista bioteknologian edistämiseksi komission päivittäessä Euroopan unionin biotalousstrategiaa vuonna 2025. Kysyimme Akateemikko Merja Penttilältä ja Suomen Bioteollisuus ry:n toimitusjohtajalta Alexandra Pethiltä, miksi tämä on tärkeää.


Vihreässä siirtymässä biotalouden roolia ei tule väheksyä. Se tarjoaa mahdollisuuden vähentää riippuvuuttamme fossiilisista raaka-aineista ja siirtyä kohti biopohjaista tulevaisuutta. Siirtymää varjostaa kuitenkin uusiutuvien luonnonvarojen riittävyys, sillä nykyisellä energian ja materiaalin kulutustahdillamme biomassa ei yksinkertaisesti riitä. Tässä yhtälössä bioteknologia tarjoaa täydentävän ratkaisun. Bioteknologian avulla voimme hyödyntää tehokkaammin uusiutuvia luonnonvaroja, biomassan kierrätystä ja


kehittää uusia biopohjaisia tuotteita. Akateemikko  Merja Penttilä muistuttaa, että bioteknologia itsessään ei ole mitään uutta: “Samalla tavalla olemme tuottaneet viiniä ja leipää, penisilliiniä ja insuliinia. Nykyajan erona on se, että voimme mennä perinteisiä tuotteita huomattavasti pidemmälle" 


Merja Penttilä, Akateemikko

Kehittyneen geenitekniikan, teollisen mikrobituotannon ja entsyymiteknologian avulla biomassan muuntamiseen kehitettyjä prosesseja voidaan optimoida vähentämään jätteen syntyä tai kehittämään uusia lopputuotteita ja materiaaleja, kuten biomuoveja. Mikrobituotannossa on lisäksi mahdollista hyödyntää entistä paremmin teollisuuden biopohjaisia jäte- ja sivuvirtoja, jolloin voidaan puhua todellisesta kiertotaloudesta. Merja Penttilän mukaan luonnossa ei ole jätevirtoja: “Kaikki, mitä luonto luo, on ravintoa toiselle organismille. Bioteknologia voi hyödyntää tätä elämän kiertokulkua uusien tuotteiden luomiseksi." 


Suomen Bioteollisuus ry:n toimitusjohtajan Alexandra Pethin mukaan on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että bioteknologia ja biotuotanto integroidaan EU:n biotalousstrategiaan ja että EU:n sääntely-ympäristö mahdollistaa ja tukee sen tarjoamia mahdollisuuksia. Jos bioteknologiaa ei sisällytetä tulevassa strategiassa osaksi biotaloutta, saattaa tavoite fossiilisten luonnonvarojen korvaamisesta biomassalla jäädä saavuttamatta.


Bioteknologian työkalupakki

Bioteknologia tarjoaa laajan valikoiman työkaluja ja tekniikoita elävien organismien muokkaamiseen erilaisiin sovelluksiin teollisuuden, maatalouden ja terveydenhuollon parissa. Keinovalikoima mahdollistaa biopohjaisten polttoaineiden, muovien, ruoan, rehun, lääkkeiden ja kemikaalien tuottamisen uusiutuvasta biomassasta ja biologisista jätevirroista ja jopa hiilidioksidista. Sen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä

Alexandra Peth, Suomen Bioteollisuus ry

voimme vähentää merkittävästi sekä riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista että niiden käytön ympäristövaikutuksia. Myös maatalouden tuottavuuden ja kestävyyden sekä ruokaturvan parantamisessa bioteknologialla on keskeinen rooli. Sen avulla voimme toisaalta myös minimoida maatalouden ympäristövaikutuksia, tuottamalla enemmän ruokaa pienemmällä maa-alalla. Alexandra Peth kuvaa bioteknologiaa mahdollistavaksi  teknologiaksi,  joka voi muokata eri alojen teollisuutta: “ Olemme jo nähneet sen vaikutuksen lääke- ja elintarviketeollisuudessa - kolmas aalto tulee olemaan materiaalien ja kemikaalien tuotannossa." 


Synteettinen biologia

Klassisen bioteknologian rinnalla synteettinen biologia mahdollistaa nyt aivan uusia bioinnovaatioita. Tutkijat voivat uudelleenohjelmoida organismeja suorittamaan tiettyjä tehtäviä tehokkaammin suunnittelemalla ja rakentamalla täysin uusia biologisia komponentteja ja järjestelmiä. Näin voidaan myös luoda täysin uusia biologisia toimintoja, joita luonnossa ei ennestään esiinny. Synteettinen biologia on mahdollistanut esimerkiksi lääketieteessä uusien hoitojen kehittämisen aiemmin parantumattomiin sairauksiin. Se helpottaa myös biopohjaisten tuotteiden kestävämmän ja taloudellisemman tuotannon. Tekoälyn, koneoppimisen ja robotiikan nopea kehitys on edelleen kiihdyttänyt bioteknologian kehitystä.

"Synteettinen biologia on jo mahdollistanut munanvalkuaisen tuottamisen ilman kanoja, väriaineiden tuotannon ilman kasveja tai fossiilisia raaka-aineita sekä täysin biopohjaisten ja biohajoavien muovien tuottamisen. Uskon, että vain mielikuvituksemme on rajana sille, mitä voimme saavuttaa tällä teknologialla", toteaa Merja Penttilä.


Vauhtia biovallankumoukseen

Bioteknologia ja synteettinen biologia voivat nopeuttaa huomattavasti vihreää siirtymää edistämällä biopohjaisten ratkaisujen kehitystä. Edistykselliset geenitekniikan työkalut, kuten CRISPR-Cas9, ja synteettisen biologian modulaarinen lähestymistapa organismien suunnitteluun voivat dramaattisesti lyhentää aikaa, joka tarvitaan uusien biologisten järjestelmien kehittämiseen ja optimointiin teollisia sovelluksia varten. Tämä ketteryys on äärimmäisen tärkeää, jos haluamme ratkaista aikamme suurimpia haasteita.


Bioteknologian ja synteettisen biologian potentiaalin toteutuminen edellyttää kuitenkin paitsi tieteellisiä ja teknologisia edistysaskeleita myös poliittista tahtotilaa, sääntelyä sekä eettisten näkökulmien huomioonottamista.  Vain ottamalla huomioon nämä kaikki näkökulmat voimme varmistaa, että biotalouden kehitys on oikeasti kestävää ja oikeudenmukaista kaikille.


Globaalin biotalouden edistysaskeleet

Bioteknologian merkityksen kasvu on nähtävissä sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa. Presidentti Bidenin kahden miljardin dollarin sitoumus bioteknologiaan tähtää bioteknologian potentiaalin valjastamiseen tavoitteenaan muun muassa kuluttajahintojen lasku, uudet työpaikat, sujuvat toimitusketjut, myönteiset terveysvaikutukset ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Keskeisiä toimenpiteitä ovat merkittävät investoinnit eri osavaltioiden virastoilta bioteknologisen tuotannon edistämiseen esimerkiksi lääkkeiden, biomateriaalien ja kemikaalien alalla, toisin sanoen amerikkalaisen bioteollisuuden rakentaminen. Ohjelma määrittelee Yhdysvaltojen strategiseksi suunnaksi johtaa globaalia biotaloutta, varmistaa maan huoltovarmuus ja edistää innovaatiota eri aloilla.


EU:ssa on edelleen haasteita bioteknologiaan liittyen muuan muassa kaupallistamisessa, sääntelyn monimutkaisuudessa, rahoituksen saannissa ja julkisessa hyväksynnässä. Alexandra Peth kertoo, että esimerkiksi GMO-tuotteiden hyväksyntäprosessi EU:ssa on tällä hetkellä huomattavasti pidempi kuin Yhdysvalloissa, mikä on suuri haaste eurooppalaisten yritysten kilpailukyvylle. Komission ehdotuksella bioteknologian ja -tuotannon edistämisestä pyritäänkin poistamaan nämä esteet ja sovittamaan bioteknologia EU:n pitkän aikavälin kilpailukykystrategiaan.Comentários


bottom of page